Bestuur en commissies

Het bestuur van de afdeling korfbal bestaat uit onderstaande personen.
U kunt deze personen bereiken door de juiste ontvanger te kiezen in ons contactformulier

Voorzitter:                    Aukje
Secretaris:                   Vacature
Penningmeester:         Renita
Wedstrijdsecr. Jeugd:  Aukje
Lid:                              Esther

Hieronder kunt u zien wie er verder in welke commissie zit/ aanspreekpunt is voor een bepaalde activiteit.

Scheidsrechtercontact:
persoon Jeugd:              Haye
persoon Senioren          Haye

Jeugdcommissie:
Crista, Inge, Marleen

Jeugdwedstrijdleiders:
Esther; Aukje; Haye; Andrieske; Marten; Crista, vacature, vacature, vacature

Vrijwilligers coördinator:
Vacature

Activiteitencommissie:
 Gwenda, vacature, vacature.

Sponsorcommissie:
Anita, Oeds

Kantinemedewerkers afd. korfbal:
Alle ouders van jeugdleden (zaterdag); alle seniorleden (zondag)

Social media:
Website
Beheer: Jacquelien en Tjalling
Facebook
Beheer: Jenny
Fotograaf t.b.v. de website en facebook: Renate

Materiaalcommissie:
Wladimir

Namens de afdeling korfbal SV Donkerbroek in de Schoolkorfbal commissie Ooststellingwerf:
Aukje

Rommelmarktcommissie SV Donkerbroek:
Michiel; vacature

Namens de afdeling korfbal in de kantinecommissie SV Donkerbroek:
Marten, vacature