Contributie

De contributie voor de afdeling korfbal van SV Donkerbroek is vastgesteld op:

Senioren (19 + jaar):                          € 20,00
Junioren ( 16/ 18 jaar):                       € 15,00
Aspiranten (12/15 jaar):                      € 13,50
Pupillen (6/11 jaar):                             € 12,50
Kangoeroes (t/m 5 jr):                         €  2,50

De contributie wordt SV breed geïncasseerd zodat de korting die wordt toegekend wanneer iemand bij meerdere afdeling sport kan worden meegenomen. Je betaalt wanneer jij bij 2 afdelingen van S.V. Donkerbroek sport bij beide afdelingen 75% van de contributie.

De contributie wordt gebruikt voor:
Het betalen van de bondscontributie;
Het bekostigen van de zaalhuur voor trainingen en wedstrijden;
Een vergoeding voor de trainers;
Een gedeelte wordt afgedragen aan de SV i.v.m. gezamenlijke onkosten(o.a. verzekeringen, verlichting, gebruik veldaccommodatie);
Het bekostigen van de lief en leed pot;

Korfbal is een teamsport. De deelnemers aan het team moeten minstens het seizoen lang
op elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen op ieders aanwezigheid bij wedstrijden en
trainingen. Een geheel seizoen lang. Een seizoen loopt van juli t/m juni. Eventuele opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen doet u schriftelijk vóór 1 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie (via het contactformulier) of bij het secretariaat.
Tussentijds opzeggen kan alleen wanneer er zeer gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld verhuizing, ziekte) en er door het bestuur een uitzondering op het beleid wordt gemaakt.