Leeftijdsgrenzen

Wanneer je wilt proeftrainen kan je hieronder zien in welk team je kan gaan proeftrainen (passend bij je eigen leeftijd). Onder het kopje veldtraining of zaaltraining kan je bekijken op welke dag/ tijd de training is.

BenamingLeeftijdsgroep
Kangoeroes4 t/m 6 jaar
F- jeugd5,1 - 7 jaar
E- jeugd7,1 - 9 jaar
D- jeugd9,1 - 11 jaar
C- jeugd11,1 - 13 jaar
B- jeugd13,1 - 15 jaar
A- jeugd15,1 - 18 jaar

Om vooral bij de jeugd, leeftijdgenoten zoveel mogelijk bij elkaar te kunnen plaatsen en hierdoor een evenwichtiger competitie te krijgen (zodat niet bijvoorbeeld een 14-jarige tegen en 8-jarige komt te spelen) heeft de KNKV leeftijdsgrenzen bepaald. Elke categorie is aan een leeftijd gebonden (peildatum 1 januari). Om enigszins flexibel met de leeftijdsgrenzen om te kunnen gaan, is het toegestaan om spelers/speelsters in te delen die één jaar ouder zijn dan de hoogste leeftijd die voor de bepaalde categorie geldt. Om minimale krachtsverschillen te kunnen waarborgen heeft de korfbalbond een maximum-gemiddelde leeftijd vastgesteld per categorie. Een vereniging, die een speler in een team opstelt die 1 jaar ouder is dan de maximum-leeftijd, zal die leeftijdsoverschrijding moeten compenseren door een jongere speler in hetzelfde team in te delen om de gemiddelde leeftijd in het veld te behouden.
Als een ploeg de gemiddelde leeftijd overschrijdt kan de korfbalbond daar een straf voor opleggen.

Het jeugdbestuur kijkt na afloop van ieder seizoen (ergens in mei) welke aan/ afmeldingen er zijn en welke teams er samengesteld kunnen worden. Het kan daarbij zo zijn dat je ineens in een ander team komt omdat je de maximum leeftijd hebt bereikt voor een bepaald team en je teamgenoten nog niet.