Historie

Het langste lid ooit van onze vereniging is dhr. W. Duin hij is in 2017 gestopt met zijn activiteiten voor onze vereniging en was toen 52 jaar lid geweest. Hij heeft zich als spelend lid en vrijwilliger ingezet voor de vereniging.
Het langste nog actieve lid van onze vereniging is dhr. M. Oosterhof hij werd al in 1976 lid en zet zich nog steeds in als scheidsrechter, verzorgd de informatie voor de dorpskrant, is actief binnen het SV bestuur en verleend achter de schermen nog vele hand en span diensten.
De afdeling korfbal van SV Donkerbroek kent een rijke historie hierover kunt u hier het een en ander lezen.

Al in 1915 werd er in Donkerbroek gekorfbald toen onder de naam H.D.T. (Hâld Dy Taai). Op 2 juli 1915 werd de eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen UDI uit Oosterwolde gespeeld.
Op de lijst van Friese verenigingen van het NKB (Nederlandsche Korfbal Bond) uit 1920 staat de vereniging H.D.T. ook vermeld. H.D.T. viert in 1925 haar 10-jarige jubileum.
Tussen 1924 en 1926 speelt H.D.T. in de competitie van de FKB (Friesche Korfbal Bond) tussen 1927 en 1932 wordt er geen competitie gespeeld door H.D.T.
In 1923 werd er een speciale jongenskorfbal afdeling opgericht namelijk T.O.G. (Tot Ons Genoegen), of er ook competitie is gespeeld door T.O.G. is onduidelijk. De meningen zijn ook verdeeld over het feit of T.O.G. alleen voor jongens of toch ook voor meisjes was.
Het is enigszins onduidelijk tot hoelang T.O.G en H.D.T afzonderlijk hebben bestaan. Wel is duidelijk dat er in 1932 één korfbalvereniging in Donkerbroek bestond namelijk H.D.T die in 1933 lid was van de FKB (Friesche Korfbal Bond).
Sportvereniging H.D.T. is ontstaan uit een fusie tussen de voetbal vereniging in Donkerbroek en de korfbal vereniging in 1937.
In 1957 werd er in Donkerbroek een christelijke gymnastiekvereniging opgericht. Deze had een kort bestaan in 1959 werd dit namelijk al christelijke sportvereniging K en V waarbij men naast gymnastiek ook aan voetbal en volleybal deed.

In 1992 besloten de toenmalige besturen van Sportvereniging H.D.T. en christelijke sportvereniging K en V te fuseren tot één sportvereniging namelijk SV Donkerbroek. Dit is de naam waaronder tot op heden nog steeds gekorfbald wordt in Donkerbroek.

Helaas is er een teruglopend ledenaantal met name bij de senioren van de korfbal. Dit heeft de afdeling korfbal van SV Donkerbroek en de korfbalvereniging VZK uit Haule in 1999 gezamenlijk doen besluiten daar waar mogelijk elkaar te versterken. Met als doel dat er voor zoveel mogelijk jeugd en senior korfballers op een prettige manier kan worden getraind en competitie kan worden gespeeld.

Bovenstaande informatie had niet geformuleerd kunnen worden zonder het boek ‘Korfbal in Friesland’ waarin door Geert Keuning en de KNKV district Noord het begin en de vroege ontwikkeling van de korfbal in Friesland zijn beschreven.
Daarnaast is grote dank verschuldigd aan dhr. Van der Helm die vele dozen met oude documenten van de sportvereniging heeft doorzocht. In 2003 heeft dhr. Van der Helm op verzoek van het toenmalige bestuur van SV Donkerbroek zaken uitgezocht m.b.t. de historie van SV Donkerbroek en de voorgangers hiervan. Zonder deze verslaglegging was er minder bekend geweest over de historie en had bovenstaande niet zo uitgebreid beschreven kunnen worden.