Categorie: nieuws

Sportief begin voor de kangoeroes

De jongste korfballers gaan gelijk de eerste schoolweek na de kerstvakantie ook weer van start met de kangoeroetraining. We gaan kijken of we in Oosterwolde ook enthousiaste jonge korfballers kunnen vinden.
De eerste VDDO kangoeroe training in Oosterwolde zal zijn op 14 januari van 12:30 – 13:30 uur in sporthal de Boekhorst.

De kangoeroetraining is er voor kinderen van 3,5 t/m 6 jaar, groep 1 en 2 soms ook groep 3.
Tijdens een kangoeroe training doen we allerlei spelletjes met en zonder bal, met en zonder korf.
De kangoeroes zijn op een sportieve en speelse manier bezig en leren ondertussen vaardigheden die handig zijn bij allerlei bal en teamsporten. Belangrijk is vooral dat de kinderen plezier hebben met elkaar en ondertussen sportief bezig zijn. De ouders van de kangoeroes zijn van harte welkom tijdens de training en mogen meedoen (denk aan zaalschoenen).

Bij voldoende deelname worden er ook in Oosterwolde meerdere data gepland.
Onderstaande data wordt er getraind in Donkerbroek en Haule.

G y m z a a l D o n k e r b r o e k – 15 :00 – 16:00 uur
woensdag 11 januari
woensdag 8 februari
woensdag 8 maart
woensdag 5 april

G y m z a a l H a u l e -15:00 – 16:00 uur
vrijdag 27 januari
vrijdag 24 februari
vrijdag 24 maart

Kangoeroe training weer van start

Op zaterdag 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2022 van 10:45 tot 11:45 uur trainen de kangoeroes op het sportveld Ontwijk in Donkerbroek. De trainingen zijn voor kinderen van groep 1 en 2 en hun ouders.
Kom gerust eens langs om te kijken en/ of mee te doen.