Privacy

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Voor (grote) bedrijven heeft dit verstrekkende gevolgen over hoe zij omgaan met onze gegevens. Goed nieuws voor je eigen privacy, maar als sportvereniging moeten er ook zaken geregeld zijn om ‘AVG-proof’’ te worden.
Dit is voor de leden vooral merkbaar in de extra formulieren die ingevuld en ondertekend moeten worden.
Er zijn vijf documenten opgesteld, die nodig zijn voor het ‘AVG-proof’ maken van de vereniging.
Ten eerste is er een privacy policy opgesteld waarin staat omschreven hoe er binnen de vereniging wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
In het algemeen geldt dat voor publicatie van foto’s waarop iemand herkenbaar is, toestemming nodig is van degene die op de foto staat of toestemming van diens ouders/verzorgers.
Regelmatig worden er foto’s/filmpjes van wedstrijden en activiteiten gemaakt die we vervolgens kunnen plaatsen op onze website en/of sociale media. Voor het plaatsen van foto’s op de website en op sociale media hebben we toestemming nodig. Onder andere hiervoor is een toestemmingsverklaring opgesteld. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s en het plaatsen van beeldmateriaal. Toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door onze vereniging of in opdracht van de vereniging wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere personen foto’s maken tijdens wedstrijden en activiteiten. SV Donkerbroek heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze personen terughoudend zijn met het plaatsen en delen van dat beeldmateriaal op het internet.
Voor de bestuursleden, trainers, coaches en commissieleden is een geheimhoudingsverklaring opgesteld. Deze is ervoor zodat er bewust wordt omgesprongen met informatie over de vereniging en haar leden.
Voor de vrijwilligers binnen de vereniging die toegang hebben tot persoonsgegevens is een vrijwilligersverklaring opgesteld.
Voor de personen/ organisaties die gegevens van onze leden verwerken (bijvoorbeeld i.v.m. het innen van de contributie) is een verwerkers overeenkomst opgesteld.

Hieronder staan de verschillende documenten.
Privacy policy
Toestemmingsverklaring
Geheimhoudingsverklaring
Vrijwilligersverklaring
Verwerkers overeenkomst