SV Donkerbroek

Sinds 1992 valt de korfbal in Donkerbroek onder de onmi-vereniging SV Donkerbroek.
SV Donkerbroek heeft 4 afdelingen de voetbal, korfbal, gymnastiek en combi-sport.
Het SV bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, vertegenwoordiger afdeling voetbal, vertegenwoordiger afdeling korfbal, vertegenwoordiger afdeling gymnastiek, vertegenwoordiger kantinecommissie.

Door als losse afdelingen gezamenlijk op te trekken zijn er minder vrijwilligers nodig en is er een betere afstemming van zaken in het dorp. Praktische zaken bijvoorbeeld omtrent de contributie inning, gedragsregels, kantinebeheer en rondom de AVG wetgeving kunnen gezamenlijk worden geregeld.
In november wordt jaarlijks de algemene ledenvergadering gehouden.

SV Donkerbroek kent een aantal ereleden/ leden van verdienste.
Ereleden/ leden van verdienste worden gekozen door het bestuur en worden hiermee extra in het zonnetjes gezet vanwege hun jarenlange intensieve inzet voor de vereniging.
Onze ereleden/ leden van verdienste zijn:
Ereleden:

A.Bloemhof; A. Hof;  C. Veldkamp; F. de Boer (postuum); M. Oosterhof; B. Hoogenberg; W. Duin; E. Oosterhof

Leden van verdienste:

J. Nijholt; Y. Bergsma

Binnen de SV hebben we een aantal documenten gezamenlijk geregeld opgesteld.
Kijk hier voor de privacy verklaring.
Kijk hier voor de vertrouwenspersoon
Kijk hier voor de gedragscode/ gedragsregels
Kijk hier voor de gedragscode i.v.m. seksueel grensoverschrijdend gedrag
Kijk hier voor het aannamebeleid vrijwilligers